Medlemsinfo

För Information

Fakturan kommer en aningen sent nu i december. Lena har brutit armen så har inte hunnit med riktigt. Med Vänlig Hälsningar Ordf/Kassör

Bertil Hellström

Angående blomsterlådan som är flyttad på är `vi`` eller jag bertil för jag har beställt Slam tömning men dom hittar dom inte ändå .

Medlemsinfo

Om Någon vill skicka något som skall publiseras på HEMSIDAN så är den här mail adressen husvagnvivesta@yahoo.com