Välkommen till Vivesta Husvagnsförening!

 

Vivesta husvagnsförening bildades år 1974 från att ha varit en kommunal camping plats.

Den första styrelsen bildades och ett avtal med Nyköping kommun upprättades.

Fram till att Vivesta såldes 1999 till en privatperson, arrenderades marken och badstranden ut av Nyköping kommun.

Efter att den nye ägaren tillträtt har föreningen ett kontrakt med densamme.

Föreningen har 2022 köpt in ett servicehus med disk, duschar och vattentoaletter.

Antalet ekipage på denna privata camping är i dagsläget 22 stycken.

En kölista för att få bli medlem finns också.