Information

Inträdesavgift: 2000 kr

Månadsavgift: 500 kr
El: Egen stolpe finns, man betalar bara för förbrukad el.
Vaktvecka: 1 per säsong
Städdagar: 1 på våren och 1 på hösten.
Medlemsmöten: Ca 3-4 möten per säsong

 

 

Ordningsregler

1.  Det åligger varje medlem att hålla en välvårdad tomtplats.

2.  Inga fasta planteringar får finnas, dock lösa balkonglådor eller dyligt tillåts.

3.  Som husvagnsavlopp får endast slutna kärl användas.

4.  Latrin och avloppsvatten får endast tömmas på särskilt angivna platser. 

5.  Medlem skall utan anmodan från styrelsen teckna sig på vaktlistan. Teckningslistan skall av styrelsen upprättas senast 1 Maj och vara tecknad av medlem  senast 1 Juni.

6.  Kvällstystnad bör råda efter principen "sunt förnuft". Respektera om grannar säger ifrån.

7.  Grillplatsen får inte vara lekplats för barn. Om barn ska grilla måste en vuxen vara närvarande. Ha alltid tillgång till vatten när du grillar.

8.  Gällande hastighetsgränser skall hållas. Bilkörning inom området är ej tillåtet mellan kl. 23:00-07:00.

9.  All åverkan på träd och dylikt är absolut förbjudet.

10. Hundar ska rastas utanför campingområdet.

11. Medlemmar och medlemmars gäster ska parkera sina fordon utanför campingområdet. Är parkeringen fullbelagd kan medlemmar och medlemmars gäster tillåtas att parkera i direkt anslutning till egen husvagn/husbil.

 

Checklista för "Områdesvärden" vid Vivesta Husvagnsförening

-    Städa toaletter och toalettgolvet dagligen och vid behov.

-    Byt avfallspåsar och se till att det finns tvål och papper.

-    Gör rent i duschrummen.

-    Städa golvet i köket vid behov, byt soppåsar och se till att det finns papper.

-    Rengöring av urinoar dagligen samt lägga i "tabletter" vid behov (Finns i förrådet)

-    Vattna alla blommor som föreningen har planterat.

-    Kontrollera hela arrenderade området en gång per dag så att det är snyggt och prydligt, töm papperskorgar m.m

-    Anvisa plats för gästcampare och ta upp avgift (Svarta väskan)

Din städvecka börjar klockan 16.00 på söndag och avslutas genom att Du slutstädar samt överlämnar "Svarta väskan" klockan 16.00 kommande söndag till nästa medlem på städlistan.

      

 Inköp av rengörningsmedel, toalettpapper mm sker genom Emil Carlsson och Lena Ahlin

 "Burkansvariga" är Uffe.