Information

 

Inträdesavgift: 2000 kr
Månadsavgift: 500 kr
El: Egen stolpe finns, man betalar bara för förbrukad el.
Vaktvecka: 1 per säsong
Städdagar: 1 på våren och 1 på hösten.
Medlemsmöten: Ca 3-4 möten per säsong

 

 

Ordningsregler

 

   •     Det åligger varje medlem att hålla en välvårdad tomtplats.
   •     Inga fasta planteringar får finnas, dock är krukor och dylikt tillåtet.
   •     Som husvagnsavlopp får endast slutna kärl användas.
   •     Latrin och avloppsvatten får endast tömmas på särskilt angivna platser.
   •     Medlem skall utan anmodan från styrelsen teckna sig på vaktlistan. Teckningslistan skall av styrelsen upprättas senast 1 Maj och vara tecknad av medlem senast 15 Maj.
   •     Kvällstystnad bör råda efter principen "sunt förnuft". Respektera om grannar säger ifrån.
   •     Grillplatsen får ej vara lekplats för barn. Om barn ska grilla måste en vuxen vara närvarande. Ha alltid vatten tillgängligt när du grillar.
   •     Regler för rökkur: Se särskilt anslag.
   •     Gällande hastighetsgränser skall hållas, tänk på barnen. Bilkörning inom området är ej tillåtet mellan kl. 23:00-07:00.
   •     All åverkan på träd och dylikt är absolut förbjudet.
   •     Hundar skall rastas utanför campingområdet, samt vara kopplade med lagom lång lina inom egen husvagnsplats.
   •     Medlemmars gäster skall parkera sina bilar utanför campingområdet. Är parkeringen fullbelagd kan dock gäster tillåtas att parkera i direkt anslutning till den som besöks.
   •     För medlem som åsidosätter ovan angivna föreskrifter kan styrelsen åberopa §10-11 i stadgarna.

 

 

       
Checklista för "Områdesvärden" vid Vivesta Husvagnsförening

 

 • ·       Städa toaletterna morgon och kväll, samt vid behov.
 •  
 • ·       Rengöring av urinoar varje dag.
 •  
 • ·       Göra rent i tvätt, dusch och diskrum morgon och kväll.
 • ·       Kontrollera städning/renhållning på hela arrenderade
          området en gång per dag.
 •  
 • ·       Viss tillsyn av stranden. Plocka upp skräp och byt sopsäck vid behov. 
 •  
 • ·       Plocka papper, byta avfallspåsar i
          soptunnor/papperskorgar vid behov.
 •  
 • ·       Anvisa plats och ta upp avgift av våra gästcampare.

      

 Inköp av rengörningsmedel, toalettpapper mm sker genom Hannu Elgbacka eller Johan Hagström.

 "Burkansvariga" är Gunnar och Uffe.