Information

Inträdesavgift: 3000 kr

Månadsavgift: 600 kr
El: Egen stolpe finns, man betalar bara för förbrukad el.
Vaktvecka: 1 per säsong
Städdagar: 1 på våren och 1 på hösten.
Medlemsmöten: Ca 3-4 möten per säsong