Ordförande: Emil Carlsson

         

        Sekreterare: Gudrun Gustafsson   

        

       Vice Ordförande: Jörgen Öijwall 

       

       Kassör Lena Ahlin                

       Ledamot: Håkan Johansson

       Ledamot: Malin Löf

       Ledamot: Lena Parkkali       

     

      Funktionärer

      Valberedningen:

      Ulrica Öijwall

      Eva Kempe

                             

Skriv till oss