Ordförande: Emil Carlsson

         

        Sekreterare: Gudrun Gustafsson   

        

       Vice Ordförande: Håkan Johansson 

       

       Kassör Lena Ahlin                

       Ledamot: Malin Löf

       Ledamot: Susanna Persson       

     

      Funktionärer

      Valberedningen:

      Ulrica Öijwall

      Eva Kempe