Ordförande:Emil Carlsson

          Sekreterare: Gudrun Gustavsson    

         

         Kassör:Johan Hagström

         Vise Ordförande:Jörgen Öijvall 

        Ledamot: Sture Johansson

                               

       Suppleant: Hannu Elgbacka

                      

                                    Funktionärer

                                    Valberedningen:

                                    Bigitta Elgbacka

                                    Gudrun Gustafsson

                             

Skriv till oss