STYRELSEN 2021

        

       Ordförande: Jimmy Gustavsson

         

       Sekreterare: Susanna Persson   

        

       Vice Ordförande: Håkan Johansson 

       

       Kassör: Malin Löf          

      

       Ledamot: Jörgen Öijwall

           

     

      Funktionärer

      Valberedningen:

      Ulrica Öijwall

      Eva Kempe