Ordförande:Emil Carlsson

          Sekreterare: Gudrun Gustafsson    

         

         Kassör:Johan Hagström

         Vise Ordförande:Jörgen Öijvall 

                               

       Ledamot: Hannu Elgbacka

                      

                                    Funktionärer

                                    Valberedningen:

                                    Bigitta Elgbacka

                                    Carina Hagström

                             

Skriv till oss