Bertil Hellström

Angående blomsterlådan som är flyttad på är `vi`` eller jag bertil för jag har beställt Slam tömning men dom hittar dom inte ändå .