För Information

Fakturan kommer en aningen sent nu i december. Lena har brutit armen så har inte hunnit med riktigt.

Med Vänlig Hälsningar

Ordf/Kassör